Skip to content

Design pattern – Observer pattern

Design pattern – Observer pattern 1. Giới thiệu về Observer Design Pattern Observer là một behavior design pattern dùng để định nghĩa một cơ chế đăng ký (Subcribe) nhằm thông báo (notify) cho nhiều đối tượng về các sự kiện xảy ra với đối tượng mà chúng đang quan sát (Observer). Hãy tưởng tượng bạn …

ESP32 đọc cảm biến nhiệt độ Mijia Bluetooth Thermometer 2 (LYWSD03MMC)

ESP32 đọc cảm biến nhiệt độ Mijia Bluetooth Thermometer 2 (LYWSD03MMC) Thiết bị cần thiết Kit ESP32 Cảm biến nhiệt LYWSD03MMC Điện thoại cài app BLE Scanner Tìm kiếm Characteristic đọc nhiệt độ và độ Mở app BLE Scanner kết nối vào cảm biến LYWSD03MMC tìm kiếm Service có Characteristic mang tên (TEMPERATURE AND HUMIDITY) …

End-to-End Machine Learning Project

End-to-End Machine Learning Project Tổng quan Machine Learning là một lĩnh vực của trí tuệ nhân tạo. Mục tiêu của machine learning là hiểu được cấu trúc của dữ liệu và điều chỉnh dữ liệu thành các model mà con người có thể áp dụng vào việc dự đoán, đưa ra quyết định từ những …

Data Leakage trong Machine Learning

Data Leakage trong Machine Learning Danh sách nội dung trong bài viết: Data leakage là gì? Data leakage có phải là Overfitting? Các ví dụ cho data leakage Nhận biết data leakage Các kỹ thuật để tránh data leakage Kết luận Tài liệu tham khảo Data leakage là gì? Data leakage thường xảy ra khi …

ESP8266

ESP8266 ESP8266 là dòng chip tích hợp Wi-Fi 2.4Ghz có thể lập trình được, rẻ tiền được sản xuất bởi một công ty bán dẫn Trung Quốc: Espressif Systems. Được phát hành đầu tiên vào tháng 8 năm 2014, đóng gói đưa ra thị trường dạng Mô dun ESP-01, được sản xuất bởi bên thứ …

ESP8266 – Các chế độ cấu hình WiFi

ESP8266 – Các chế độ cấu hình WiFi Thông thường, khi bắt đầu kết nối wifi cho ESP8266, ta phải cấu hình cho thiết bị các thông số của Access Point cũng như SSID và password nếu mạng wifi được thiết lập các bảo mật như WEP/WPA/WPA2. Tuy nhiên, các ứng dụng nhúng sử dụng …

ESP8266 – MQTT

ESP8266 – MQTT MQTT (Message Queuing Telemetry Transport) là một giao thức gởi dạng publish/subscribe sử dụng cho các thiết bị Internet of Things với băng thông thấp, độ tin cậy cao và khả năng được sử dụng trong mạng lưới không ổn định. Bởi vì giao thức này sử dụng băng thông thấp trong …