Skip to content

Monthly archives: Tháng Một, 2022

Design pattern – Observer pattern

Design pattern – Observer pattern 1. Giới thiệu về Observer Design Pattern Observer là một behavior design pattern dùng để định nghĩa một cơ chế đăng ký (Subcribe) nhằm thông báo (notify) cho nhiều đối tượng về các sự kiện xảy ra với đối tượng mà chúng đang quan sát (Observer). Hãy tưởng tượng bạn …

ESP32 đọc cảm biến nhiệt độ Mijia Bluetooth Thermometer 2 (LYWSD03MMC)

ESP32 đọc cảm biến nhiệt độ Mijia Bluetooth Thermometer 2 (LYWSD03MMC) Thiết bị cần thiết Kit ESP32 Cảm biến nhiệt LYWSD03MMC Điện thoại cài app BLE Scanner Tìm kiếm Characteristic đọc nhiệt độ và độ Mở app BLE Scanner kết nối vào cảm biến LYWSD03MMC tìm kiếm Service có Characteristic mang tên (TEMPERATURE AND HUMIDITY) …

End-to-End Machine Learning Project

End-to-End Machine Learning Project Tổng quan Machine Learning là một lĩnh vực của trí tuệ nhân tạo. Mục tiêu của machine learning là hiểu được cấu trúc của dữ liệu và điều chỉnh dữ liệu thành các model mà con người có thể áp dụng vào việc dự đoán, đưa ra quyết định từ những …

Data Leakage trong Machine Learning

Data Leakage trong Machine Learning Danh sách nội dung trong bài viết: Data leakage là gì? Data leakage có phải là Overfitting? Các ví dụ cho data leakage Nhận biết data leakage Các kỹ thuật để tránh data leakage Kết luận Tài liệu tham khảo Data leakage là gì? Data leakage thường xảy ra khi …