Skip to content

Category «arduino»

Arduino – Timer – Interrupt

Arduino – Timer – Interrupt Trong bài viết này chúng ta sẽ tìm hiểu: Các khái niệm về Interrupt, Timer/Counter. Tại sao và khi nào cần sử dụng Interrupt, Timer/Counter. Cách sử dụng Interrupt, Timer/Counter. Interrupt Giới thiệu Trong quá trình làm việc, bỗng nhiên bạn nhận được một yêu cầu gấp, cần phải thực …

Arduino

Arduino Arduino là gì ? Khái niệm, lịch sử hình thành và phát triển. Theo định nghĩa từ www.arduino.cc, Arduino là nền tảng điện tử mã nguồn mở, dựa trên phần cứng và phần mềm, linh hoạt và dễ sử dụng, các board Arduino có khả năng đọc dữ liệu từ môi trường (ánh sáng, …

Arduino IDE

Arduino IDE Khái niệm. Hiểu một cách đơn giản, Arduino IDE là 1 phần mềm giúp chúng ta nạp code đã viết vào board mạch và thực thi ứng dụng. Arduino IDE là chữ viết tắt của Arduino Integrated Development Environment, một công cụ lập trình với các board mạch Arduino. Nó bao gồm các …

Sử dụng chức năng PWM

Sử dụng chức năng PWM Analog và Digital Trước khi tìm hiểu về PWM, chúng ta nên bắt đầu với 1 khái niệm đơn giản hơn nhưng vô cùng quan trọng trong điện tử, đó là Digital signal và Analog signal. Từ đầu cuốn sách đến giờ, chúng ta chỉ sử dụng các mức điện …

Đọc dữ liệu Analog

Đọc dữ liệu Analog Ở phần trước chúng ta đã hiểu các khái niệm cơ bản về Analog, phần này chúng ta sẽ bắt tay vào làm 1 ứng dụng thực tế là “đọc cường độ ánh sáng của môi trường” để hiểu rõ hơn về cách hoạt động của nó. Giới thiệu module cảm …

Nút nhấn

Nút nhấn Kiến thức Nút nhấn sẽ giúp khởi động 1 hành động nào đó khi cần thiết. Những ứng dụng thực tế hầu như đều cần những kích hoạt từ bên ngoài thông qua các loại nút nhấn như nút nhấn cảm ứng, nút nhấn nhấn lưu trạng thái on/off, nút nhấn nhiều trạng …

Arduino – Truyền thông nối tiếp – Serial

Arduino – Truyền thông nối tiếp – Serial Truyền thông nối tiếp là một khái niệm quan trọng giúp chúng ta có thể dễ dàng nắm bắt những nội dung về một số chuẩn giao tiếp thông dụng của Arduino như I2C, SPI, 1-Wire, Serial…​ sẽ được giới thiệu ở các phần tiếp theo. Trong …

Arduino – Giao tiếp I2C

Arduino – Giao tiếp I2C Ngoài chuẩn truyền thông thông nối tiếp Serial, chúng ta còn có một chuẩn giao tiếp khác giữa các vi điều khiển, IC đó là chuẩn I2C. Ở chương này, chúng ta sẽ tìm hiểu các nội dung sau: Các khái niệm liên quan tới giao tiếp I2C như: mô …

Arduino – Chuẩn giao tiếp 1-Wire

Arduino – Chuẩn giao tiếp 1-Wire Trong chương này chúng ta sẽ cùng tìm hiểu thêm về 1 chuẩn giao tiếp truyền nhận dữ liệu nữa đó là chuẩn giao tiếp 1-Wire, các ví dụ thực hành đọc cảm biến bằng chuẩn giao tiếp 1-Wire, kết hợp chuẩn giao tiếp 1-Wire với các chuẩn giao …