Skip to content

Category «IoT»

ESP8266 – Trao đổi dữ liệu giữa 2 board ESP8266

ESP8266 – Trao đổi dữ liệu giữa 2 board ESP8266 Thông thường, muốn hai hay nhiều ESP8266 có thể liên lạc, trao đổi dữ liệu với nhau sẽ cần đến một router hay access-point, các module ESP8266 này sẽ kết nối vào Access Point rồi sau đó giao tiếp với nhau. Có một số ứng …

Arduino IDE cho ESP8266

Arduino IDE cho ESP8266 Arduino là gì? Hình 1. Board mạch Arduino Uno Arduino là một IDE tích hợp sẵn editor, compiler, programmer và đi kèm với nó là các firmware có bootloader, các bộ thư viện được xây dựng sẵn và dễ dàng tích hợp. Ngôn ngữ sử dụng là C/C++. Tất cả đều …