Skip to content

Tag «machine-learning»

End-to-End Machine Learning Project

End-to-End Machine Learning Project Tổng quan Machine Learning là một lĩnh vực của trí tuệ nhân tạo. Mục tiêu của machine learning là hiểu được cấu trúc của dữ liệu và điều chỉnh dữ liệu thành các model mà con người có thể áp dụng vào việc dự đoán, đưa ra quyết định từ những …

Data Leakage trong Machine Learning

Data Leakage trong Machine Learning Danh sách nội dung trong bài viết: Data leakage là gì? Data leakage có phải là Overfitting? Các ví dụ cho data leakage Nhận biết data leakage Các kỹ thuật để tránh data leakage Kết luận Tài liệu tham khảo Data leakage là gì? Data leakage thường xảy ra khi …