Skip to content

Author archives

Data Leakage trong Machine Learning

Data Leakage trong Machine Learning Danh sách nội dung trong bài viết: Data leakage là gì? Data leakage có phải là Overfitting? Các ví dụ cho data leakage Nhận biết data leakage Các kỹ thuật để tránh data leakage Kết luận Tài liệu tham khảo Data leakage là gì? Data leakage thường xảy ra khi …