Skip to content

Category «Machine Learning»

End-to-End Machine Learning Project

End-to-End Machine Learning Project Tổng quan Machine Learning là một lĩnh vực của trí tuệ nhân tạo. Mục tiêu của machine learning là hiểu được cấu trúc của dữ liệu và điều chỉnh dữ liệu thành các model mà con người có thể áp dụng vào việc dự đoán, đưa ra quyết định từ những …

Data Leakage trong Machine Learning

Data Leakage trong Machine Learning Danh sách nội dung trong bài viết: Data leakage là gì? Data leakage có phải là Overfitting? Các ví dụ cho data leakage Nhận biết data leakage Các kỹ thuật để tránh data leakage Kết luận Tài liệu tham khảo Data leakage là gì? Data leakage thường xảy ra khi …

Giới thiệu về WaveGAN

Giới thiệu về WaveGAN Giới thiệu Mạng đối sinh (Generative Adversarial Network) được công bố vào năm 2014 đã mở ra kỷ nguyên mới cho việc tạo ra dữ liệu và GAN luôn có thế mạnh trong việc tạo và ghép hình ảnh, văn bản. Đến năm 2018, WaveGAN đã đặt tiền đề cho mạng …

Ứng dụng Graph Neural Network vào bài toán xác định bất thường trong Smart Contracts.

Ứng dụng Graph Neural Network vào bài toán xác định bất thường trong Smart Contracts. Smart Contract là gì? Smart Contract (Hợp đồng thông minh) là một ứng dụng dựa trên nền tảng blockchain giúp giao dịch có thể tự động diễn ra một cách tự động, minh bạch giữa 2 bên mua-bán khi đạt …