Skip to content

Author archives

Giới thiệu về WaveGAN

Giới thiệu về WaveGAN Giới thiệu Mạng đối sinh (Generative Adversarial Network) được công bố vào năm 2014 đã mở ra kỷ nguyên mới cho việc tạo ra dữ liệu và GAN luôn có thế mạnh trong việc tạo và ghép hình ảnh, văn bản. Đến năm 2018, WaveGAN đã đặt tiền đề cho mạng …

Ứng dụng Graph Neural Network vào bài toán xác định bất thường trong Smart Contracts.

Ứng dụng Graph Neural Network vào bài toán xác định bất thường trong Smart Contracts. Smart Contract là gì? Smart Contract (Hợp đồng thông minh) là một ứng dụng dựa trên nền tảng blockchain giúp giao dịch có thể tự động diễn ra một cách tự động, minh bạch giữa 2 bên mua-bán khi đạt …