Skip to content

Author archives

Arduino IDE cho ESP8266

Arduino IDE cho ESP8266 Arduino là gì? Hình 1. Board mạch Arduino Uno Arduino là một IDE tích hợp sẵn editor, compiler, programmer và đi kèm với nó là các firmware có bootloader, các bộ thư viện được xây dựng sẵn và dễ dàng tích hợp. Ngôn ngữ sử dụng là C/C++. Tất cả đều …

ESP8266 – Trao đổi dữ liệu giữa 2 board ESP8266

ESP8266 – Trao đổi dữ liệu giữa 2 board ESP8266 Thông thường, muốn hai hay nhiều ESP8266 có thể liên lạc, trao đổi dữ liệu với nhau sẽ cần đến một router hay access-point, các module ESP8266 này sẽ kết nối vào Access Point rồi sau đó giao tiếp với nhau. Có một số ứng …

Arduino – Timer – Interrupt

Arduino – Timer – Interrupt Trong bài viết này chúng ta sẽ tìm hiểu: Các khái niệm về Interrupt, Timer/Counter. Tại sao và khi nào cần sử dụng Interrupt, Timer/Counter. Cách sử dụng Interrupt, Timer/Counter. Interrupt Giới thiệu Trong quá trình làm việc, bỗng nhiên bạn nhận được một yêu cầu gấp, cần phải thực …

Arduino IDE

Arduino IDE Khái niệm. Hiểu một cách đơn giản, Arduino IDE là 1 phần mềm giúp chúng ta nạp code đã viết vào board mạch và thực thi ứng dụng. Arduino IDE là chữ viết tắt của Arduino Integrated Development Environment, một công cụ lập trình với các board mạch Arduino. Nó bao gồm các …

Arduino

Arduino Arduino là gì ? Khái niệm, lịch sử hình thành và phát triển. Theo định nghĩa từ www.arduino.cc, Arduino là nền tảng điện tử mã nguồn mở, dựa trên phần cứng và phần mềm, linh hoạt và dễ sử dụng, các board Arduino có khả năng đọc dữ liệu từ môi trường (ánh sáng, …

Nút nhấn

Nút nhấn Kiến thức Nút nhấn sẽ giúp khởi động 1 hành động nào đó khi cần thiết. Những ứng dụng thực tế hầu như đều cần những kích hoạt từ bên ngoài thông qua các loại nút nhấn như nút nhấn cảm ứng, nút nhấn nhấn lưu trạng thái on/off, nút nhấn nhiều trạng …

Arduino – Chuẩn giao tiếp 1-Wire

Arduino – Chuẩn giao tiếp 1-Wire Trong chương này chúng ta sẽ cùng tìm hiểu thêm về 1 chuẩn giao tiếp truyền nhận dữ liệu nữa đó là chuẩn giao tiếp 1-Wire, các ví dụ thực hành đọc cảm biến bằng chuẩn giao tiếp 1-Wire, kết hợp chuẩn giao tiếp 1-Wire với các chuẩn giao …

Arduino – Giao tiếp I2C

Arduino – Giao tiếp I2C Ngoài chuẩn truyền thông thông nối tiếp Serial, chúng ta còn có một chuẩn giao tiếp khác giữa các vi điều khiển, IC đó là chuẩn I2C. Ở chương này, chúng ta sẽ tìm hiểu các nội dung sau: Các khái niệm liên quan tới giao tiếp I2C như: mô …

Đọc dữ liệu Analog

Đọc dữ liệu Analog Ở phần trước chúng ta đã hiểu các khái niệm cơ bản về Analog, phần này chúng ta sẽ bắt tay vào làm 1 ứng dụng thực tế là “đọc cường độ ánh sáng của môi trường” để hiểu rõ hơn về cách hoạt động của nó. Giới thiệu module cảm …