Skip to content

Category «arduino»

Chớp tắt bóng LED

Chớp tắt bóng LED Kiến thức LED là chữ viết tắt của Light Emitting Diodes, nó là bóng bán dẫn có thể phát sáng với màu sắc khác nhau tùy thuộc vào chất liệu bán dẫn. Để điều khiển được bóng LED cần cung cấp mức điện áp chênh lệch giữa cực âm và cực …