Skip to content

Chớp tắt bóng LED

Chớp tắt bóng LED Kiến thức LED là chữ viết tắt của Light Emitting Diodes, nó là bóng bán dẫn có thể phát sáng với màu sắc khác nhau tùy thuộc vào chất liệu bán dẫn. Để điều khiển được bóng LED cần cung cấp mức điện áp chênh lệch giữa cực âm và cực …

Ứng dụng Graph Neural Network vào bài toán xác định bất thường trong Smart Contracts.

Ứng dụng Graph Neural Network vào bài toán xác định bất thường trong Smart Contracts. Smart Contract là gì? Smart Contract (Hợp đồng thông minh) là một ứng dụng dựa trên nền tảng blockchain giúp giao dịch có thể tự động diễn ra một cách tự động, minh bạch giữa 2 bên mua-bán khi đạt …

Giới thiệu về WaveGAN

Giới thiệu về WaveGAN Giới thiệu Mạng đối sinh (Generative Adversarial Network) được công bố vào năm 2014 đã mở ra kỷ nguyên mới cho việc tạo ra dữ liệu và GAN luôn có thế mạnh trong việc tạo và ghép hình ảnh, văn bản. Đến năm 2018, WaveGAN đã đặt tiền đề cho mạng …

Git nâng cao

Git nâng cao Reset your branch – Đặt lại nhánh Một trong những tính năng nâng cao của git đó là đặt lại nhánh của bạn, để quay trở lại (revert) những lần commit trước. Mặc định sẽ quay lại lần commit gần nhất, nhưng bạn có thể dùng commit hash để quay lại một …

Một số trường hợp khi làm việc nhóm với Git

Một số trường hợp khi làm việc nhóm với Git Trường hợp 1: Người khác push code, thêm file vào branch mình đang code Dùng git pull để đồng bộ code về git pull Khi sử dụng mặc định lệnh git pull hệ thống sẽ lấy code từ remote tại branch chỉ định (local branch …

Hướng dẫn sử dụng Git SSH Key

Hướng dẫn sử dụng Git SSH Key Khi clone hoặc push một dự án nếu dùng SSH Key sẽ đỡ tốn thời gian đăng nhập lại nhiều lần. SSH sử dụng 1 cặp khóa bất đối xứng (1 khóa công khai – public key và 1 khóa bí mật – private key) để mã hóa …

Cơ bản về Git

Git là một hệ thống quản lý phiên bản phân tán (Distributed Version Control System – DVCS), nó giúp theo dõi sự thay đổi của các file trên máy tính và điều phối công việc trên các file đó với nhiều người.